Mölkky

Aika: 31.8.2020 klo 17:00
Paikka: Talsoilan kenttå

Pelikäsineet mukaan.